Litt om opphavsrett

Utgangspunktet er at alle kan se det som legges ut på internett, både bilder og tekst.

Det er den som legger ut bilder eller tekst som har hovedansvaret for at opphavsretten ikke krenkes.

Opphavsmannen har enerett til å framstille kopier og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten.

Opphavsmannen har krav på å bli navngitt/kreditert.

Opphavsmannen kan ikke frasi seg denne retten.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Velkommen til byraaet.com