Priser og kostnader i forbindelse med stofftyveri

 

Om kostnadene virker høye. Det ligger betydelige kostnader og arbeid bak dette med å sikre sine rettigheter.  Kostnadene om en velger å la dette gå til Forligsrådet er høye, kr 1.500 plus skriving av klage og andre kostnader knyttet til saken. Neppe å anbefale, rådfør deg i alle fall med en jurist før du lar det gå videre.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Velkommen til byraaet.com