Har du mottatt krav etter å ha brukt et bilde som ikke er ditt

Et krav vil normalt ta form av prisen for et slikt bilde, samt erstatning. Erstatningen er nok punktet som diskuteres mest. I Byraaet OÜ benyttes nå et påslag på 200%. Spørsmålet er om erstatningen skal dekke kostnadene knyttet til kravet eller om det også skal være et ”plaster på såret”. Dekker det bare kostnadene vil ”kundens” pris være ordinær bildepris og det kan ikke være riktig. Selv har jeg hatt store kostnader med å finne metoder for å ivareta mine rettigheter som opphavsmann.  Juridisk hjelp, sporingssystemer, egenutviklede sporingssystemer, arkivsystemer og ikke minst arbeidet rundt dette.

Et av sporingssystemene som dels er i bruk er Digimarc. Over seks år fram til 2010 var dette et av de viktigste verktøyene.  Med noen enkle grep i Photoshop fant en opphavsmannens web side. De som hadde bildebruk i jobb, kjente godt til dette. På den annen side fjernet Digimarc det som var av EXIF data i bildefilen. Om en konverterte fra JPG fil til et annet mer sært format og tilbake igjen forsvant også Digimarc merkingen. Kostnaden var høy, ca 2.700 USD i året og i 2010 forlot jeg systemet av kostnadshensyn og de blant annet svakhetene nevnt her.

 

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Velkommen til byraaet.com